Poslati poruku

Kontakt

Stalna arbitraža
pri Privrednoj komori Srbije

Knez Mihailova 10/1
11000 Beograd

tel: (+381 11) 4149-415; 066 875 0507; 066 875 0535; 066 875 1188
faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: arbitraza@pks.rs