Poslati poruku

Kontakt

Stalna arbitraža
pri Privrednoj komori Srbije

Knez Mihailova 10/1
11000 Beograd
tel: (+381 11) 4149-415
faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: arbitraza@pks.rs