Arbitri

Arbitri

Arbitar može biti svako fizičko lice koje je poslovno sposobno, osim ukoliko stranke nisu sporazumom predvidele posebne dodatne uslove u pogledu kvalifikacija arbitra. Arbitri mogu biti domaći i strani državljani. Stalna arbitraža nema listu arbitara. Radi pomoći strankama oko izbora arbitara, Arbitraža obezbeđuje Spisak lica sa odgovarajućim kvalifikacijama za obavljanje dužnosti arbitra. Ovakve informacije nemaju karakter preporuke, niti na bilo koji način obavezuju stranke ili Arbitražu:

 • Rajna Andrić advokat iz Beograda → Send email  

 • Dr Zoran Arsić redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu → Send email  

 • Dr Oliver Antić profesor Univerziteta u Beogradu, u penziji    

 • Geza Babijanović sudija Privrednog suda u penziji, Subotica → Send email → CV

 • Boris Baklaja advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Ines Besarović profesor Univerziteta Union    

 • Dr Vesna Besarović profesor Univerziteta u Beogradu, u penziji    

 • Jelena Bezarević Pajić advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Nikola Bodiroga vanredni profesor Univerziteta u Beogradu    

 • Bernadet Bordaš redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu → Send email  

 • Zorka Borozan advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Predrag Cvetković redovni profesor Univerziteta u Nišu → Send email → CV

 • Miloš Čurović advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Aleksandar Ćirić redovni profesor Univerziteta u Novom Pazaru → Send email  

 • Dr Sanja Danković Stepanović redovni profesor Univerziteta u Beogradu    

 • Dr Sanja Đajić redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu → Send email → CV

 • Vladimir Đerić advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Milena Đorđević docent Univerziteta u Beogradu → Send email  

 • Dr Slavko Đorđević vanredni profesor Univerziteta u Kragujevcu    

 • Dr Dušanka Đurđev redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu    

 • Dr Dejan Đurđević redovni profesor Univerziteta u Beogradu    

 • Dr Marko Đurđević vanredni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email → CV

 • Filip Filipović izvršni direktor, Energoprojekt Holding a.d. → Send email → CV

 • Dr Jelena Gazivoda advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Ksenija Golubović Filipović advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Dragor Hiber profesor Univerziteta u Beogradu u penziji → Send email  

 • Rajko Ignjačević advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Dejan Janićijević vanredni profesor Univerziteta u Nišu → Send email  

 • Nikola Janković advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Tatjana Jevremović Petrović vanredni profesor Univerziteta u Beogradu    

 • Milan Joksović advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Marko Jovanović docent Univerziteta u Beogradu → Send email  

 • Dr Nebojša Jovanović redovni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email  

 • Mr Zoran Jovanović magistar prava u penziji, iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Milena Jovanović Zattila redovni profesor Univerziteta u Nišu → Send email  

 • Dr Marija Karanikić Mirić vanredni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email → CV

 • Dragan Karanović advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Leposava Karamarković sudija i profesor Univerziteta u penziji → Send email → CV

 • Dr Ranko Keča redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu    

 • Dr Dušan Kitić redovni profesor Univerziteta Union u Beogradu    

 • Petar Kojdić advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Čedomir Kokanović advokat iz Beograda    

 • Slobodan Kremenjak advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Miloš Laković advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Nataša Lalatović Đorđević advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Nataša Lalović Marić advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Đorđe Lazičić advokat iz Subotice → Send email → CV

 • Milan Lazić advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Miroslav Lazić redovni profesor Univerziteta u Nišu    

 • Dr Dijana Marković Bajalović redovni profesor Univerziteta EDUCONS u Novom Sadu → Send email → CV

 • Dr Slobodan Marković redovni profesor Univerziteta u Beogradu    

 • Slobodan Marković advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Miodrag Mićović redovni profesor Univerziteta u Kragujevcu    

 • Miloš Milošević advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Tatjana Milošević advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Slaven Moravčević advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Jovan Nikčević advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dejan Nikolić advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Miodrag Orlić profesor Univerziteta u Beogradu u penziji    

 • Đuro Otašević advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Dušica Palačković redovni profesor Univerziteta u Kragujevcu → Send email → CV

 • Ivan Pantović advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Pavle Pašajlić direktor pravnih poslova Deneza M Inženjering, Beograd    

 • Dr Miroslav Paunović advokat iz Beograda → Send email  

 • Dr Vladimir Pavić redovni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email  

 • Dr Časlav Pejović redovni profesor, Kyushu University, Fukuoka, Japan    

 • Dr Jelena Perović redovni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email → CV

 • Rastko Petaković advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Radivoje Petrikić advokat iz Beča    

 • Srđana Petronijević advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Milena Petrović vanredni profesor Univerziteta u Kragujevcu    

 • Vida Petrović Škero sudija Vrhovnog suda u penziji, Beograd → Send email  

 • Dr Nevena Petrušić redovni profesor Univerziteta u Nišu   → CV

 • Dr Dušan Popović redovni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email → CV

 • Dr Jovana Pušac advokat iz Banja Luke, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina → Send email → CV

 • Dragan Psodorov advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Mirjana Radović vanredni profesor Univerziteta u Beogradu    

 • Dr Vuk Radović vanredni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email  

 • Dr Vesna Rakić Vodinelić profesor Univerziteta Union u Beogradu u penziji → Send email  

 • Dr Jožef Salma profesor Univerziteta u Novom Sadu u penziji    

 • Antonije Simović spec. za međ.ugovore u spoljnoj trgovini u penziji → Send email → CV

 • Ilona Stajić advokat iz Subotice → Send email → CV

 • Dr Maja Stanivuković redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu → Send email → CV

 • Maja Stanković advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Miroslav Stojanović advokat upisan u adv. komore Beograda i Beča → Send email → CV

 • Petar Stojanović advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Stevan Šogorov profesor Univerziteta u Novom Sadu u penziji → Send email → CV

 • Dr Tibor Varadi profesor emeritus na CEU, Budimpešta → Send email → CV

 • Dr Mirko Vasiljević redovni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email  

 • Dr Tatjana Vasin advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Miloš Vučković advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Radovan Vukadinović profesor Univerziteta u Kragujevcu u penziji → Send email  

 • Branislav Živković advokat iz Beograda → Send email → CV

 • Dr Miloš Živković vanredni profesor Univerziteta u Beogradu → Send email → CV

 • Dr Mirko Živković redovni profesor Univerziteta u Nišu → Send email