Arbitri

Arbitri

Arbitar može biti svako fizičko lice koje je poslovno sposobno, osim ukoliko stranke nisu sporazumom predvidele posebne dodatne uslove u pogledu kvalifikacija arbitra. Arbitri mogu biti domaći i strani državljani. Stalna arbitraža nema listu arbitara. Radi pomoći strankama oko izbora arbitara, Arbitraža obezbeđuje Spisak lica sa odgovarajućim kvalifikacijama za obavljanje dužnosti arbitra. Ovakve informacije nemaju karakter preporuke, niti na bilo koji način obavezuju stranke ili Arbitražu: