Arbitražni postupak u 4 koraka

1 KORAK - POKRETANJE POTUPKA

TUŽILAC

 • PODNOSI ZAHTEV ZA ARBITRAŽU ILI TUŽBU;
 • IMENUJE ARBITRA U ZAHTEVU/TUŽBI ILI PRILIKOM UPLATE ARBITRAŽNIH TROŠKOVA;
 • U ROKU OD 2 MESECA, UPLAĆUJE:
  • REGISTRACIONE TROŠKOVE
  • ARBITRAŽNE TROŠKOVE;

SEKRETARIJAT

 • VRŠI OBRAČUN REGISTRACIONIH I ARBITRAŽNIH TROŠKOVA;
 • DOSTAVLJA TUŽBU TUŽENOM NA ODGOVOR;

TUŽENI

 • DOSTAVLJA ODGOVOR NA ZAHTEV ZA ARBITRAŽU ILI TUŽBU, U ROKU OD 30 DANA, U KOM IMENUJE ARBITRA;
 • U ODGOVORU NA TUŽBU MOŽE DA PODNESE PROTIVTUŽBU;

2 KORAK - IMENOVANJE ARBITARA

SPOR REŠAVA:

 • ARBITAR POJEDINAC KADA STRANKE TO UGOVOROM PREDVIDE ILI KADA JE VREDNOST SPORA MANJA OD 50.000 EUR
 • ARBITRAŽNO VEĆE (PREDSEDNIK VEĆA I DVA ČLANA) U SVIM OSTALIM SLUČAJEVIMA

FORMIRANJE ARBITRAŽNOG VEĆA

TUŽILAC / TUŽENI

 • IMENUJU ARBITRA
  • TUŽILAC U TUŽBI ILI PRILIKOM UPLATE ARBITRAŽNIH TROŠKOVA;
  • TUŽENI U ODGOVORU NA TUŽBU;
 • MOGU DA PREPUSTE IZBOR I IMENOVANJE ARBITRAŽI

PREDSEDNIK ARBITRAŽE

 • IMENUJE ARBITRE
  • AKO STRANKE NISU IMENOVALE ARBITRE;
  • AKO SU STRANKE IMENOVANJE PREPUSTILE ARBITRAŽI;
  • AKO IZABRANI ARBITAR NE PRIHVATI SVOJE IMENOVANJE, A STRANKA NE IZABERE DRUGOG ARBITRA U ROKU OD 15 DANA;
  • AKO STRANKA DVA PUTA ZA ARBITRA IMENUJE LICA KOJA NE PRIHVATE IMENOVANJE;
  • AKO IMENOVANI ARBITRI U ROKU OD 15 DANA NE IZABERU PREDSEDNIKA VEĆA;
  • AKO IMENOVANI ARBITRI DVA PUTA ZA PREDSEDNIKA VEĆA IMENUJU LICA KOJA NE PRIHVATE IMENOVANJE;

IMENOVANI ARBITRI

 • IMENOVANI ARBITRI (OD TUŽIOCA I TUŽENOG), U ROKU OD 15 DANA SPORAZUMNO BIRAJU PREDSEDNIKA VEĆA

IMENOVANJE ARBITRA POJEDINCA

TUŽILAC / TUŽENI

 • SPORAZUMNO BIRAJU ARBITRA POJEDINCA U ROKU OD 15 DANA OD DANA ODGOVORA NA TUŽBU;
 • MOGU SPORAZUMNO DA PREPUSTE IZBOR I IMENOVANJE ARBITRAŽI;

PREDSEDNIK ARBITRAŽE

 • IMENUJE ARBITRA POJEDINCA:
  • AKO STRANKE NE IZABERU SPORAZUMNO U PROPISANOM ROKU;
  • AKO STRANKE PREPUSTE IZBOR I IMENOVANJE ARBITRAŽI;

POTVRDA IMENOVANJA ARBITRA OD STRANE PREDSEDNIŠTVA

IMENOVANJE ARBITRA POJEDINCA ILI ČLANOVA ARBITRAŽNOG VEĆA KOJE SU PREDLOŽILE STRANKE, PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO KADA GA POTVRDI PREDSEDNIŠTVO.

3 KORAK - USMENA RASPRAVA

 • RASPRAVA ĆE SE ODRŽATI UVEK AKO JEDNA STRANKA TO ZAHTEVA
 • AKO ARBITRI UTVRDE DA SU PISANI PODNESCI I DOKAZI DOVOLJNI ZA DONOŠENJE ODLUKE BEZ USMENE RASPRAVE, I AKO NIJEDNA OD STRANAKA NE ZAHTEVA ODRŽAVANJE USMENE RASPRAVE, ARBITRI DONOSE ODLUKU BEZ RASPRAVE, NA OSNOVU PODNETIH DOKAZA

4 KORAK - OKONČANJE POSTUPKA

ARBITRAŽNA ODLUKA

 • ARBITRAŽNO VEĆE DONOSI ODLUKU JEDNOGLASNO ILI VEĆINOM GLASOVA;
 • ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE JE 6 MESECI OD DANA KONSTITUISANJA ARBITRAŽNOG VEĆA ILI IMENOVANJA ARBITRA POJEDINCA;
 • U ROKU OD 30 DANA OD PRIJEMA ODLUKE, STRANKE MOGU TRAŽITI ISPRAVKE, TUMAČENJA I DOPUNU ODLUKE;

KLAUZULA IZVRŠNOSTI

 • STAVLJA SEKRETARIJAT ARBITRAŽE, NA ZAHTEV STRANKE;

DEJSTVO I IZVRŠENJE ODLUKE

 • ARBITRAŽNA ODLUKA JE KONAČNA;
 • NE POSTOJI PRAVO ŽALBE;
 • ARBITRAŽNA ODLUKA IMA SNAGU PRAVOSNAŽNE PRESUDE REDOVONG SUDA;