photo: nevodka/Shutterstock

Zakoni

Srpski Zakon o arbitraži usvojen je 25. maja 2006. godine, i objavljen u "Službenom glasniku RS", br.46/2006 od 2. juna 2006. godine.

Zakon o arbitraži, u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima uređuje sva pitanja arbitraže - formiranje arbitražnog veća, arbitražni postupak, donošenje arbitražne odluke, kao i njeno priznanje i izvršenje pred nadležnim državnim sudovima. Zakon o arbitraži zasniva se na savremenom konceptu arbitraže i u njega su inkorporirana arbitražna pravila UNCITRAL-a kao i neka rešenja iz uporednog prava.

Ovde možete preuzeti Zakon o arbitraži u verzijama na srpskom i engleskom jeziku.