Ubrzani postupak

Ubrzani postupak

Ovaj postupak predstavlja novinu i na njega se primenjuju posebna pravila koja imaju za cilj još značajnije ubrzanje postupka. Pretpostavlja se da su stranke ugovorile ovaj postupak ukoliko je vrednost spora manja od 50.000 EUR-a ili od dinarske protivrednosti ovog iznosa. Stranke svojom voljom mogu isključiti primenu ubrzanog postupka i za sporove manje vrednosti, kao što se mogu dogovoriti da se ovaj postupak primenjuje i u sporovima veće vrednosti.

Ubrzani arbitražni postupak sprovodi uvek arbitar pojedinac. Rok za odgovor na tužbu je skraćen i iznosi 15 dana. Posle odgovora na tužbu, tužilac u roku od 15 dana može podneti podnesak a tuženi se u istom roku može izjasniti na tužiočev podnesak. Posle ove razmene podnesaka ne mogu se iznositi nove činjenice i podnositi novi dokazi osim izuzetno, uz saglasnost protivne stranke i arbitra pojedinca. Izuzetno, arbitar pojedinac može to dopustiti i ako se suprotna stranka protivi radi osiguranja poštenog suđenja.

Po pravilu se održava samo jedna usmena rasprava, ili se odluka donosi bez rasprave ako arbitar pojedinac smatra da rasprava nije neophodna a stranke se ovome ne protive. Arbitar pojedinac donosi odluku u roku od 15 dana od dana održavanja rasprave ili od dana kada su ispunjeni uslovi za donošenje odluke bez održavanja rasprave. Arbitar pojedinac navodi samo rezime razloga na kojima se zasniva arbitražna odluka, osim ako su se stranke sporazumele da razloge ne treba navoditi.