Pravilnik o Stalnoj arbitraži

Pravilnik o Stalnoj arbitraži

Postupak pred Stalnom arbitražom regulisan je Pravilnikom o Stalnoj arbitraži. Pravilnik ostavlja strankama slobodu u izboru pravila postupka, arbitara, mesta održavanja usmene rasprave i drugih procesnih radnji, jezika postupka i merodavnog materijalnog prava.

Pravilnik o Stalnoj arbitraži (Sl.glasnik RS br.101/16) možete preuzeti u verzijama na srpskom i engleskom jeziku.