photo: Chuttapong Suvannalat/ Shutterstock

Međunarodno posredovanje

Stranke se mogu dogovoriti da se sprovede posredovanje pred Stalnom arbitražom, ali samo kada su u pitanju sporovi sa međunarodnim elementom. 

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova definiše međunarodno posredovanje kao posredovanje u odnosima sa stranim elementom ako strane u vreme postizanja saglasnosti o posredovanju imaju prebivalište ili poslovno sedište u različitim državama ili ako država u kojoj strane imaju prebivalište ili poslovno sedište nije država u kojoj treba da se izvrši bitan deo obaveza iz poslovnog odnosa, odnosno država sa kojom je predmet spora najuže vezan.

Stalna arbitraža, ako joj se stranke obrate, sprovodi postupak posredovanja u onim slučajevima u kojima bi mogla biti nadležna bez obzira da li su se stranke unapred dogovorile da će prvo pokušati da reše svoj spor putem posredovanja. Postupak posredovanja je uspešno okončan ako se stranke sporazumeju da se poravnaju tako što će potpisati zapisnik u kome se konstatuje da su se stranke poravnale. Ako to stranke saglasno predlože, poravanje postignuto u postupku posredovanja može se konstatovati u vidu arbitražne odluke.

Međunarodno posredovanje

Od konflikta do konstruktivnog dogovora kroz postupak u kom su zajednički interesi strana put do rešenja.