Poslati poruku

Kontakt

Stalna arbitraža
pri Privrednoj komori Srbije

Knez Mihailova 10/1
11000 Beograd

tel: (+381 11) 4149-415
faks:
e-mail: arbitraza@pks.rs