Ubrzani arbitražni postupak

SPROVODI SE

 • U SPOROVIMA ČIJA VREDNOST NE PRELAZI 50.000 EVRA, AKO SE STRANKE NISU DRUGAČIJE SPORAZUMELE
 • U SPOROVIMA ČIJA VREDNOST PREDMETA SPORA PRELAZI 50.000, AKO SU SE STRANKE SPORAZUMELE DA ĆE SE POSTUPAK SPROVESTI PREMA PRAVILIMA O UBRZANOM ARBITRAŽNOM POSTUPKU
 • POSTUPAK SPROVODI ARBITAR POJEDINAC

1 KORAK - IZBOR ARBITRA POJEDINCA

STRANKE

 • SPORAZUMNO IMENUJU ARBITRA POJEDINCA, U ROKU OD 15 DANA

PREDSEDNIK ARBITRAŽE

 • IMENUJE ARBITRA POJEDINCA AKO STRANKE NE POSTIGNU SPORAZUM, U DALJEM ROKU OD 8 DANA

2 KORAK - POSTUPAK

TUŽILAC

 • PODNOSI TUŽBU
 • PO POZIVU SEKRETARIJATA UPLAĆUJE:
  • REGISTRACIONE TROŠKOVE U IZNOSU OD 200 EUR
  • ARBITRAŽNE TROŠKOVE
 • ROK ZA PLAĆANJE JE 2 MESECA
 • UKOLIKO NE IZVRŠI UPLATU, SMATRA SE DA JE TUŽBA POVUČENA

TUŽENI

 • DOSTAVLJA ODGOVOR NA TUŽBU, U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA

TUŽILAC

 • IZJAŠNJAVA SE NA ODGOVOR NA TUŽBU, U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA

TUŽENI

 • IZJAŠNJENJE NA PODNESAK TUŽIOCA, U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA

3 KORAK - USMENA RASPRAVA

USMENA RASPRAVA

 • PO PRAVILU SE ODRŽAVA SAMO JEDNA USMENA RASPRAVA
 • AKO ARBITRI UTVRDE DA SU PISANI PODNESCI I DOKAZI DOVOLJNI ZA DONOŠENJE ODLUKE BEZ USMENE RASPRAVE, I AKO NIJEDNA OD STRANAKA NE ZAHTEVA ODRŽAVANJE USMENE RASPRAVE, ARBITRI DONOSE ODLUKU BEZ RASPRAVE, NA OSNOVU PODNETIH DOKAZA

4 KORAK - DONOŠENJE ODLUKE

ARBITRAŽNA ODLUKA

 • ARBITAR POJEDINAC DONOSI ODLUKU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ODRŽANE USMENE RASPRAVE / 15 DANA OD DANA KADA SU ISPUNJENI USLOVI ZA NJENO DONOŠENJE BEZ ODRŽAVANJA USMENE RASPRAVE
 • SADRŽI REZIME RAZLOGA NA KOJIMA SE ZASNIVA ARBITRAŽNA ODLUKA, OSIM AKO SU SE STRANKE SPORAZUMELE DA RAZLOGE NE TREBA NAVODITI