Konferencija -10 najčešćih problema u komercijalnim ugovorima

Privredna komora Srbije i advokatska kancelarija CMS Beograd 5. juna su ugostili preko 100 učesnika na zajedničkom događaju u prostorijama Privredne komore Srbije na Terazijama. Nakon uvodnog izlaganja, advokati iz CMS-a su govorili o najčešćim problemima u komercijalnim ugovorima, i načinima kako da se ti problemi preduprede ili efikasno otklone. Advokati Raško Radovanović, Ivana Blagojević i Srđan Janković posebnu pažnju su skrenuli na pitanja kamate, štete, poreza i zaštite prava konkurencije.

Na kraju, sekretar Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije Ivana Jakovljević, održala je uspešnu prezentaciju o prednostima arbitraže nad standardnim sudskim rešavanjem sporova. Takođe, predstavljen je rad Stalne arbitraže, najstarije arbitražne institucije u regionu koja više od 70 godina uspešno administrira međunarodne i domaće arbitražne sporove.