Potpisan sporazum o saradnji sa Međunarodnim Arbitražnim centrom iz Šangaja

Prilikom posete Međunarodne ekonomske i trgovinske arbitražne komisije Šangaja (SHIAC) Privrednoj komori Srbije, gospodin Yang Jianrong, predsednik SHIAC-a i Prof. dr Mirko Vasiljević, Predsednik Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije potpisali su Sporazum o saradnji оve dve arbitražne institucije.

Cilj ovog Sporazuma o saradnji je unapređenje arbitraže kao načina rešavanja međunarodnih privrednih sporova, razmena iskustava iz arbitražne prakse i publikacija, kao i organizacija konferencija i seminara i drugih stručnih skupova.

Gospodin Yang Jianrong je predstavio prisutnima SHIAC, veliki arbitražni centar pred kojim je u prošloj godini pokrenuto više od 1100 arbitražnih sporova. Ocenio je da postoje velike mogućnosti za razvoj saradnje šangajske i srpske arbitražne institucije.

Obraćajući se predsedniku Jianrongu i članovima kineske delegacije, prof. dr Mirko Vasiljević je istakao da arbitraža u Srbiji ima dugu tradiciju i da Stalna arbitraža postoji više od 70 godina. Naglasio je da je saradnja sa ovako velikim arbitražnim centrom od izuzetnog značaja za Stalnu arbitražu, te da će ovaj susret i buduća saradnja sa SHIAC-om sigurno doprineti unapređenju i razvoju naše arbitražne prakse.